POP 3 ja IMAP on mõlemad e-posti programmide poolt kasutatavad protokollid.

Kumba neist peaksid oma e-postiprogrammi seadistamisel kasutama?

Põhiline erinevus seisneb selles, et kui valida oma e-posti seadistamisel POP3 protokoll, siis laeb e-posti programm kõik kirjad serverist seadistatavasse telefonisse või arvutisse. Sel juhul peaks kindlasti seadistades määrama, et jäetakse kirja koopia ka serverisse. Vastasel juhul tõmmatakse kirjad serverist sinu arvutisse ära ja serverisse neist koopiat ei jäeta. Sedasi tehes on oht, et kui sinu seadmega midagi paha juhtub, siis ei pruugi olla enam olemas ka võimalust varasemaid kirju kusagilt taastada. Kui kasutad oma kirjade lugemiseks mitut seadet, siis POP3 seadistuse puhul (ilma koopiat serverisse jätmata) tõmbab esimene jaole saanud seade kirjad alla ja teisele seadmele enam seal kirju pole.

IMAP protokolli kasutades hoitakse vastuvõetavate ja saadetavate kirjad nii serveris, kui ka Sinu seadmes. Kasutajana sa peale seadistamist neil vahet ei tee. Ja serveris olevatest kirjadest teeb serveripidaja igal ööl varukoopia!

Meie soovitame kasutada ja eelistada IMAP seadistust.

Veebimajutus.ee (Elkdata OÜ) serveri kasutajale sobilikud häälestuse seaded on sellised:

Incoming mailserver: mail.veebimajutus.ee
Outgoing mailserver: mail.veebimajutus.ee
Serveri pordid:
Incoming server (IMAP) – 993 – SSL või
Incoming server (POP3) – 995 – SSL

Outgoing server (SMTP) – 465 – SSL