Kui Su koduleht ja e-posti server asuvad veebimajutus.ee serveris (Elkdata OÜ) ja sa loed oma kirju ebaturvalist ühendust kasutades, siis oled saanud alloleva kirja:

Hea klient!

Alates 01.04.2019 on meie e-posti teenust võimalik kasutada ainult läbi kaasaegsete ühendusviiside.

Antud kiri jõuab Teieni, kuna e-posti aadress sinunimi@sinudomeen.ee kasutab Veebimajutus.ee e-posti lugemiseks aegunud ühendusviisi.

Sooviga tagada Teie enda info turvalisus, palume muuta meie kodulehel olevatele juhenditele tuginedes kasutusel olevad pordid järgnevateks: port 995 (POP3) või port 993 (IMAP), SMTP port 465 ning sissetuleva ning väljamineva serveri aadress mail.veebimajutus.ee -ks. Soovitame muudatuse teha võimalikult kiiresti ning mitte jätta muutmist viimasele hetkele.

Ühendusviis ehk protokoll, kasutatavad pordid ja mailiserveri nimed on määratud Teie e-posti programmis (Outlook, Thunderbird, Android seadmete Mail rakendus, Apple seadmete Mail rakendus). Juhendid seadistuse muutmiseks leiate aadressilt https://www.veebimajutus.ee/klienditugi/juhendid-kategooria/turvalisus/.

See tähendab, et sa loed oma e-posti, kasutades sinu arvutis, tahvlis või telefonis olevat tarkvara, mille seadistused kasutavad ebaturvalist sidekanalit. Ja alates 01.04.2019.a on sellisel moel kirjade lugemine võimatu.

Aga seda saab lihtsalt muuta ja asja korda teha!

Probleemi korda tegemiseks on vaja teha järgmist (Iga seadme kohta, mida kasutad kirjade lugemiseks!):

  • Veendu, et sissetuleva serveri pordid on:
    • POP3 korral kasuta porti: 995 (SSL)
    • IMAP korral kasuta porti: 993 (SSL)
  • Veendu, et väljamineva serveri port on:
    • 465 (SSL)
  • Veendu, et: Incoming mailserver on: mail.veebimajutus.ee
  • Veendu, et: Outgoing mailserver on: mail.veebimajutus.ee

Õpetus erinevate arvutiprogrammide ja telefonide häälestamiseks on leitav siit!